Dette er vores blog

I stedet for at skrive en post, som Peter nævner i ugesedlen, så er her et link til vores blog:

http://designgruppe.wordpress.com/

Anders, Søren & Sune

Advertisements
Dette er vores blog

Ugeseddel 12/9-19/9

Næste uge

Temaet for næste uge er Social and Engaging. Jeg er til konference, men har til alt held fået Christian Dindler til at gæsteforelæse i emnet, som han kender godt. Borgman og Verbeek teksterne åbner op for engagement-begrebet med fokus på, hvordan vi er/bliver engagerede i vores anvendelse af teknologi. Ludvigsen fokuserer på social interaktion og præsenterer såvel en række cases med interaktive installationer såvel som et framework til at arbejde med social interaktion. I skal læse kapitel 4+5, men jeg har også vedlagt kapitel 3, der introducerer de forskellige cases, der refereres til i 4+5.

Som forberedelse til kurset skal I lave to observationsøvelser. I kan lave dem enkeltvis eller i grupper.

1) Observer og analyser en situation, hvor folk er meget engagerede i deres brug af teknologi. I skal have min. 15-20 minutters observation (hvis det er korte sekvenser, skal I observere flere gange). Brug Verbeek og Borgman’s begrebsrammer til at analysere, hvad og hvordan det er engagerende.

2) Observer og analyser en situation, hvor folk tager del i social interaktion. Det må gerne være medieret/gennem brug af teknologi, men det er ikke et absolut must. I skal have min. 15-20 minutters observation, og I bør bruge Ludvigsen’s framework til at analysere situationen.

 

Valg af domæne og gruppedannelse

Jeg forventer, at I i løbet af de næste to uger (dvs. inden jeg ser jer d. 26) afgrænser et domæne eller en problemstilling, I ønsker at beskæftige jer med. I kan evt. bruge øvelserne til næste uge til at se, om I har fat i et interessant domæne. I er ikke låst fast på domænet – jeg stoler på at I selv løbende er i stand til at vurdere det – men husk på, at I i starten af december skal have et proof of concept og et portfolio, der understøtter dette arbejde og kan danne udgangspunkt for eksamen.

Jeg vil også opfordre jer til at finde sammen i grupper omkring de domæner, I finder interessante.

 

Portfolio og dokumentation

I skal allerede nu i gang med at dokumentere jeres arbejde som start på jeres portfolio. Det er en rigtig god idé at få et system sat op til dette formål – i kan prøve lidt forskelligt af her i starten, men ligesom med valg af domæne bør i om to uger have truffet et valg. Hvis I ønsker at bruge PRT kan I bare skrive til mig, så får jeg oprettet jer. Jeg har lagt et kort position paper af Geyer og Reiterer om brug af Evernote til designdokumentation op i litteraturmappen.

 

Fælles øvelser og aktiviteter

Jeg vil kaste jer ud i en række fælles øvelser, hvor vi afprøver metoder og teknikker ift. interaction taking place. Udover vores timer om onsdagen, vil jeg prøve at lægge det om tirsdagen.

 

Kompendium

Ifølge trykkeriet skulle der nu være kompendier til salg i Stakladen.

 

Kursusblog

Jeg har oprettet en kursusblog, https://dis12.wordpress.com/og sender jer alle en invitation.

Jeg forestiller mig, at det kan blive en fælles ressource for kurset. Det er typisk ret svært at få den slags op at køre ift. en rimelig grad af deltagelse, men lad os se hvordan det går. Jeg vil smide interessante links og kommentarer ind af og til og ellers opfordre jer til at gøre det samme.

 

Crowdsourced compendium

Første bidrag fra jeres side er, at I hver især skal lave et indlæg på bloggen om den inspirerende designtekst, i præsenterede i går. Skriv ca 50 ord om artiklen og find et super citat fra den. Læg også et link op, hvis teksten er tilgængelig et eller andet sted på nettet eller i en database (ACM Digital Library etc).

 

OZCHI Student Design Challenge

Se om det er noget for jer, I har en uge til at tilmelde jer:

https://sites.google.com/site/ozchi24hour/home

Ugeseddel 12/9-19/9