Design for people, Not Awards

Min artikel er som nævnt en video istedet. En inspiration og motivation for design. Det der fangede min opmærksomhed var, kombineret med Donald Normans “design of everyday object”, at design skal være gennemtænkt og med brugerinddragelese.

Advertisements
Design for people, Not Awards

Silva, P.A. (2010). Badideas 3.0: A method for creativity and innovation in design

“Compared to Brainstorming, the BadIdeas method encourages freewheeling, as it explicitly asks for bad ideas. Less likely than with good ideas, ‘bad ideas reduce commitment so that people are more likely to think ‘out of the box’ (and) they don’t have to defend their choises.” (p. 160)

Artiklen omhandler en metode til kreativ idégenerering kaldet BadIdeas. Metoden benyttes sammen med en gruppe af stakeholders, designere, m.fl. i den indledende designfase. BadIdeas skal hjælpe de indvolverede til at tænke ud af boxen (her synes jeg det kan være interessant også at inddrage Weisberg (2010) og overveje hans pointer omkring at tænke out-of-the-box vs. inside-the-box). BadIdeas skal hjælpe deltagerne til at give slip på fixiations og derved skabe et større mulighedsrum med færre begrænsninger.

Silva, P.A. Badideas 3.0: A method for creativity and innovation in design, in Desire ’10: ! Proceedings of the first conference on Creativity and Innovation in Design (Aarhus, Denmark), (August 2010), 154-162. Download her.

Silva, P.A. (2010). Badideas 3.0: A method for creativity and innovation in design

Christensen suggests that companies start segmenting their markets according to “jobs-to-be-done.”

Artiklen ‘Clay Christensen’s Milkshake Marketing’ sætter fokus på, at mange produkter fejler, fordi de koncentrerer sig om målgruppens demografiske forhold. I stedet skal man se på, hvilket job produktet udfører. Artiklen er skrevet ud fra et markedtings perspektiv, men “jobs to be done” tankegangen er ligeledes relevant at have i baghovedet når der designes. Hvilket job er det vi ønsker at udføre med vores design?

Artiklen kan findes her: http://hbswk.hbs.edu/pdf/item/6496.pdf

Christensen suggests that companies start segmenting their markets according to “jobs-to-be-done.”

Interaction Gestalt and the Design of Aesthetic Interactions

Forfattere: Youn-kyung Lim, Erik Stolterman, Heekyoung Jung, Justin Donaldson

“An understanding of interaction as a dynamic gestalt with the attributes that we can use to describe that gestalt can help designers to expand their design space, to inspire ideas of new combinations and new shapes of interactions.” (s. 250)

Med udgangspunkt i forskningen inden for æstetisk interaktion, udvikler forfatterne interaktionsgestalten som en konceptualisering af interaktion særskilt fra designartekfaktet og brugeren. Gennem interaktionsattributter muliggør begrebet en måde hvorpå designeren eksplicit kan arbejde med design af æstetiske interaktioner.

 

Interaction Gestalt and the Design of Aesthetic Interactions

Norman, D. (1988): The Design of Everyday Things

I “The Design of Everyday Things“, sætter Donald Norman fokus på brugen af objekter, og hvilke egenskaber, vi som designere, ofte ubevidst, tillægger brugeren. Han giver i bogen en række eksempler på dårligt design, der kræver, at brugeren bruger lang tid på at sætte sig ind i, hvordan objektet skal bruges. I sin beskrivelse af objekterne giver han tillige et framework, der skal hjælpe os til at være bedre designere, idet frameworket fokusere på at skabe en kobling mellem det allerede kendte og det der designes.

http://www.scribd.com/doc/23317082/Design-of-Everyday-Things-by-Donald-Norman

Michael Christensen – michaelchr.dk

Norman, D. (1988): The Design of Everyday Things

Yochai Benkler “The unselfish gene”

“We are more cooperative and less selfish than most people believe. Organizations should help us embrace our collaboratie sentiments”.

Vi er genetisk predisponerede til at samarbejde og derfor er det vigtigt at vi som designere understøtter dette både i proces og produkt.

Adgang til artiklen kan fås igennem statsbiblioteket.

http://web.ebscohost.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/ehost/detail?sid=622f4440-0b82-4fe2-95f6-db49783ae3b1%40sessionmgr110&vid=1&hid=105&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=bth&AN=61870905

Yochai Benkler “The unselfish gene”