Valg af domæne + blog

Hej

Vi har ligeledes arbejdet med at udvikle en række domæner, hvilket er bleve til 6 hoveddomæner. Vi har brugt bloggen designnf.wordpress.com. Her kan ses billeder og tekst.

Hilsen Nina og Frederik

Advertisements
Valg af domæne + blog

Design for people, Not Awards

Min artikel er som nævnt en video istedet. En inspiration og motivation for design. Det der fangede min opmærksomhed var, kombineret med Donald Normans “design of everyday object”, at design skal være gennemtænkt og med brugerinddragelese.

Design for people, Not Awards

Media architecture student design competition


As part of the Media Architecture Biennale, we will host a 24 hour student design competition on 1 October 2012 beginning at 20:00 CET (7 pm GMT). The design competition is open to bachelor’s, master’s and PhD students in the fields of interaction design, human-computer interaction, architecture, urban design, etc. from around the world and it will not be necessary to be in Aarhus to participate.

The design challenge will begin on 1st of October when the design brief is made public on the MAB website as well as per email to participants who have signed up. To demonstrate your solution to the design challenge, you are asked to submit a video. This can be either a video prototype or a concept video. Anything from animation through screen capture to acting is valid. Note that this means that you will not have to implement the system. Participants will be required to keep a design blog throughout the 24 hours – this blog should record any major stages for your design. We don’t expect you to share any ideas or results before the end of the 24-hour challenge, but what we want to be able to follow is the methodology you used to come up with your final design.

The winning team will receive a travel scholarship for attending the Media Architecture Biennale 2012 in Aarhus to the amount of 1,000 EUR as they will be invited to present their conceptual work at the biennale. The top three entries will be awarded certificates of recognition.

Media architecture student design competition

Muller, M. & Druin, A.: Participatory Design: The Third Space in HCI

I denne artikel introducerer Michael Muller & Allison Druin begrebet det tredje rum. Begrebet er med til at illustrere det hybride rum der opstår mellem designere og brugere vha. participatory design. Det tredje rum omtales som en hybrid størrelse hvor idéer fra hhv. designere og brugere kan opstå samt give en “tredje dimension” på et domæne/en proces.

Muller, M.: Participatory Design: The Third Space in HCI

Muller, M. & Druin, A.: Participatory Design: The Third Space in HCI

Bthere workshop omkring Mølleparken

Tak for en fin Bthere workshop i dag. Jeg håber, at den gav jer lidt at gå videre med, enten ift. konkrete domæneovervejelser og/eller som en metode, I kan bruge fremadrettet i jeres arbejde.

Jeg kunne godt lidt feedback ift. metoden og det at vi holder den slags events fælles, enten i kommentarfeltet eller til undervisningen i morgen – giver det mening, eller er tiden bedre givet ud på selvstændigt projektarbejde og traditionel undervisning?

Som en helt kort sammenfatning arbejdede vi med kortlægning af stedets lag – fysiske, sociale og digitale – og (i lidt mindre grad) med stedets komponenter, fx. information, services, udsmykning, overvågning og skrald.

Jeg lancerede en række spørgsmål og greb, der kan åbne op ift. analyse af stedet:
Hvad er særligt iøjnefaldende?

Hvad lader til at fungere på stedet?
– og hvad gør ikke?

Hvilke scripts præger stedet?
– og hvordan er de indlejret i stedet og dets forskellige lag?H

Hvilke zoner er stedet inddelt i?
– offentlig
– privat
– kommerciel

Det perfekte sted
– hvilke steder i verden kan tjene som eksempel og inspirationskilde for stedet

Space relabelling
– tag karakteristika fra et ikonisk sted (fx. en kirke el et hospital) og overfør dem til det sted, I designer til!

Derudover gennemgik i en hurtig designøvelse rettet mod at lave et koncept, der skaber en kobling mellem to lag og to komponenter. Det resulterede i tre udvalgte koncepter:
– cykellås overvågning med notifikation til ejeren når låsen brydes
– overvågning af skrald i åen og notifikation på storskærme (overvågning og disciplinering)
– interaktivt legeskib på skolegård (det digitale piratskib)

Bthere workshop omkring Mølleparken

Design domæne

Designgruppen består af Michael Christensen, Casper Reece, Niels Flindt, Anni Hansen og Lene Kjær.

Vi tager udgangspunkt i børn/unge med indlæringsvanskeligheder. Ind til videre vil vi udvikle et koncept, der kan hjælpe børn/unge med indlæringsvanskeligheder. På nuværende tidspunkt i processen vil vi undersøge domænet og inddrage relevante fagfolk, som kan give os indblik og forståelse.

Design domæne